Penyebab Kematian Semasa Bersalin

Penyebab Kematian Semasa Bersalin

  Penyebab Kematian Semasa Bersalin|Ada banyak faktor yang boleh menjadi penyebab kematian semasa bersalin. Salah satu dariadanya ialah kurangnya kesedaran tentang pentingnya penjagaan diri semasa hamil. Sikap suka melengah-lengahkan pemeriksaan antenatal ketika awal kehamilan