Kuota Pelajar Jurusan Perubatan Ditetapkan MMC

Kuota Pelajar Jurusan Perubatan Ditetapkan MMC

JOHOR BAHARU – Kuota pengambilan pelajar perubatan keuniversiti tempatan tertakluk kepada garis panduan yang ditetapkan Majlis Perubatan Malaysia (MMC), kata Menteri Pendidikan Kedua Datuk Seri Idris Jusoh. “Proses pengambilan pelajar juga masih belum selesai