Konsep definisi dan takrifan Kegiatan Ekonomi Tugasan Geografi PT3 2015

 

 

 

 

 

konsep-kegiatan-ekonomi

 Konsep definisi dan takrifan Kegiatan Ekonomi Tugasan Geografi PT3 2015| Calon diminta untuk menghuraikan konsep dan takrifan bagi Kegiatan Ekonomi secara umum. Jumlah markah pada bahagian ini adalah berjumlah 5 Markah. Sila sertakan fakta, huraian serta contoh untuk mendapat markah penuh.

klik: TUGASAN GEOGRAFI PT3 2015 KEGIATAN EKONOMI

 Konsep definisi dan takrifan Kegiatan Ekonomi Tugasan Geografi PT3 2015 Definisi Takrifan Kegiatan Ekonomi Tugasan PT3 Geografi  Konsep definisi dan takrifan Kegiatan Ekonomi Tugasan Geografi PT3 2015

klik: CONTOH PANDUAN TUGASAN GEOGRAFI PT3 2015 KEGIATAN EKONOMI

Kegiatan Ekonomi boleh didefinisikan sebagai aktiviti individu yang boleh mendatangkan hasil pendapatan serta menjana sumber kewangan. Dalam erti kata lain, Kegiatan ekonomi boleh didefinisikan sebagai kegiatan manusia yang boleh mendatangkan nilai dan pendapatan (1 Markah). Kegiatan ekonomi utama di Malaysia boleh dibahagikan kepada tiga sektor antaranya adalah sektor Primer, Sekunder dan Sektor Tertier (1 Markah). Contoh Sektor sekunder meliputi aktiviti pertanian, perikanan, perhutanan/ pembalakan dan perlombongan (1 Markah). Manakala sektor sekunder merangkumi perindustrian seperti aktiviti pengeluaran atau pengilangan (1 Markah). Sektor tertier pula merangkumi Pelancongan, Pendidikan, Perdagangan, Pengangkutan dan kewangan (1 Markah).

Jumlah Markah: 5 Markah.

sumber

 

Tags: #2015 #definisi #Ekonomi #Jumlah markah #Kegiatan #Konsep #Konsep definisi dan takrifan Kegiatan Ekonomi Tugasan Geografi PT3 2015 #krifan Kegiatan Ekonomi Tugasan Geografi PT3 2015 #pt3 #takrifan #Tugasan Geografi