Category : ISLAMIK

Terung Yang Haram Dimakan

Terung Yang Haram Dimakan

Terung Yang Haram Dimakan|Seorang pemuda, penuntut ilmu yang bernama Sulaim Al-Suyuthi.Beliau terkenal pandai dalam ilmu agama dan sangat soleh, tetapi ia sangat fakir. Dia tidak memiliki tempat berteduh selain sebuah bilik di dalam masjid